Nieuws/Wat U Zegt
46367031
Wat U Zegt

Lezers: Compenseer bevingsschade en ga verder met oppompen

Uitslag Stelling: ’Gas in eigen land nodig’

Dat de gaskraan in Groningen weer verder verder opengaat vinden de meeste stellingdeelnemers prima, zolang Nederland er maar zelf profijt van heeft en de inkomsten ervan gebruikt worden om de bevingsschade bij Groningers te herstellen.

Duitsland heeft de komende jaren meer gas nodig en daarom gaat de gaswinning van het Groningenveld toch weer omhoog. Hoewel Groningers enigszins rekening hadden gehouden met het opnieuw openen van de gaskraan om de vertraging van de stikstoffabriek in Zuidbroek op te vangen, sloeg het nieuws over extra gaswinning voor Duitsland in als een bom. Een woedende Groninger vertelt: „Ik woon in een bevingsgebied. Mensen gaan hier ten onder aan de bevingen, raken hun huizen kwijt. Als dit in het zuiden of westen zou gebeuren, zat de regering er bovenop, nu laten ze het weer toe.” Respondenten hebben begrip voor deze woede, maar meer dan de helft van de stemmers ziet liever niet dat de gaskraan uiteindelijk dicht gaat. „Het is schadelijk, maar nu eenmaal nodig”, reageert een respondent die alles beter vindt dan afhankelijk worden van Russisch gas. Een ander is het hiermee eens: „Geef de Groningers een goede compensatie of een huis elders maar ga door met het gas oppompen, wij Nederlanders hebben het voorlopig de komende jaren nog nodig.”

Vanwege langlopende Europese afspraken zou Nederland niet onder de levering van extra gas aan Duitsland uit kunnen. Hoewel de meeste deelnemers voorstanders zijn van gaswinning in Nederland vindt meer dan de helft levering aan Duitsland geen goede reden voor extra gaswinning hier: „Als de gaskraan nou weer open zou gaan voor Nederland zelf, dan heb ik er wel begrip voor. Maar voor het buitenland niet. Wat voor boodschap geef je af aan de Groningers. Alleen omdat het van de EU moet!” En: „Duitsland heeft ervoor gekozen zijn kolencentrales te sluiten en houdt gas uit Rusland tegen om principiële redenen, gas wat zo doorgegeven kan worden naar Europa. Als er een land gas moet krijgen dan het eigen Nederland!”

Een enkeling vindt het volkomen terecht dat Duitsland een beroep doet op Groninger gas: „Prima, EU-afspraken nakomen. Duitsers helpen ons toch ook met ic-bedden als de ziekenhuizen hier overlopen. Dat gaat om mensenlevens.” De meeste deelnemers vinden het vreemd om midden in een energiecrisis gas aan het buitenland te verkopen. „Hier vallen de energiemaatschappijen om en betalen wij de hoofdprijs. Hoe is dit te rijmen?” Iemand anders gaat hierop door: „Ik ben niet tegen de gaswinning in Groningen maar gezien de hoge gasprijzen zou dit ten goede moeten komen aan Nederland zelf door bijvoorbeeld de gasprijs te verlagen.”

Als er al gas naar Duitsland gaat moeten deze inkomsten in ieder geval gebruikt worden om de schade van de Groningers te herstellen, opperen sommige stemmers. „Gaslevering is prima, maak alleen met deze opbrengsten een fonds waarmee de schade aan de huizen vergoed kan worden”, zegt iemand. Anderen zien het uitkopen van de Groningers als redelijke oplossing: „De mensen in het bevingsgebied een aardbevingsbestendige woning aanbieden elders. De beschadigde woningen waren vaak oude woningen. Goed communiceren en snel beginnen met bouwen!”