466004
Wat U Zegt

<h2>MEERDERHEID BEZORGD OVER GEZUIP OP ALL-IN FEESTEN</h2>

Uitslag Stelling: ’Jeugd kent geen grenzen’

Tegen een vast bedrag onbeperkt drinken met oud en nieuw, de meeste deelnemers aan de Stelling van de Dag zijn daar geen voorstander van. „Dat je wat drinkt is geen probleem. Maar velen kennen hun grenzen niet”, aldus een respondent.

Een ander reageert: „Jongeren zijn doorgeslagen wat alcohol betreft. Ze drinken alleen maar om het drinken en niet meer om de gezelligheid, lijkt wel.” Zestig procent zou dan ook graag zien dat dit soort zuipfeesten, die vooral tijdens de jaarwisseling plaatsvinden, aan banden worden gelegd.

Een kleine 40 procent echter vindt dat je zulke feestavonden niet moet verbieden. Laat mensen hun eigen keuzes maken en stop met die betutteling, luiden hier de reacties. „Denken dat een verbod alles oplost, is naïef en je straft ook de grootste groep, die geen overlast veroorzaakt”, stelt iemand. Al die feesten die georganiseerd worden zijn juist goed, vindt een ander, „anders hangen die jongelui op straat omdat ze nergens ander naar toe kunnen. Zo kun je ze beter in de gaten houden.”

Sommigen vinden een all-in feestje tegen een vast tarief prima maar dan op een andere manier. „Je kunt zo’n feest ook organiseren met stempelkaarten, waarmee de mensen op die avond recht hebben op twee à drie alcoholische consumpties en daarnaast water of fris. Even creatief denken horeca!”

Horeca-uitbaters zeggen dat ze tijdens zo’n all-infeest „uiteraard” niet doorschenken aan mensen die dronken zijn, maar de meeste stellingdeelnemers hebben daar niet zo veel vertrouwen in. Sommigen daarentegen twijfelen er niet aan dat dronken mensen niets meer krijgen, want „dat scheelt ze in de drankkosten”.

Bijna twee derde echter vindt dat de verantwoordelijkheid bij de jongeren zelf moet liggen, en bij hun ouders. „Spreek de ouders aan op (gebrek aan) toezicht en opvoeding”, vindt een deelnemer.

De meerderheid maakt zich zorgen over het drankgebruik onder jongeren. „Ze drinken veel te veel. Ze beginnen al in een drankhok. Vervolgens zijn de kroegen nog tot 07.00 uur open waar nog onbeperkt wordt gedronken”, reageert een respondent die er met drie pubers alles van zegt te weten. „Slapeloze nachten heb ik er van”.

Drinken onder jongeren is stoer, stelt menig deelnemer vast. „Maar het ligt ook aan de ouders, die drinken ook vaak te veel.” Het lijkt wel alsof iedereen het pas gezellig kan vinden als je alcohol drinkt, merkt iemand op. „Kies je voor fris dan hoor je altijd... doe niet zo ongezellig!”

Ruim de helft denkt dat jongeren tegenwoordig meer drinken dan pakweg twintig, dertig jaar geleden. Onzin, vindt een iets kleinere groep, vroeger werd er ook veel gedronken. „Maar toen dronken we bier, nu drinken ze alles door elkaar. Whisky, rum en zoete alcoholhoudende drankjes, net limonade.”

Er moet meer bewustwording komen onder jongeren (en ook ouderen) dat alcohol gewoon niet goed voor je is, betoogt menige respondent.

Twee op de drie deelnemers voelen er zelf niets voor, onbeperkt drinken voor een vast bedrag. „Wij drinken op oudejaarsavond een wijntje en om twaalf uur een glaasje champagne”, zegt een respondent en er zijn er meer die dat gezellig genoeg vinden. „Een feestelijke afsluiting van het jaar met een paar glaasjes moet kunnen. Drinken om dronken te worden, is idioot.”