471751
Wat U Zegt

<h2>LEZERS WILLEN ECHT PERSONEEL IN BEJAARDENTEHUIS</h2>

Uitslag Stelling: ’Het blijft mensenwerk’

"Diep triest." Een grote meerderheid van de lezers vindt robots in de ouderenzorg een verarming omdat de menselijke warmte ontbreekt. Slechts een kleine minderheid is ervoor: "Het ontlast het personeel. "

De deelnemers aan de Stelling van de Dag reageren op het nieuws dat ruim zestig woonzorgcentra voor ouderen de zorgrobot Zora hebben aangeschaft. De robotpop levert aanvullende zorg en dient als gezelschap.

De meeste respondenten vinden het niet ethisch robots bij bejaarden te plaatsen: "De ouderen verdienen een goede verzorging door levende mensen en niet door geprogrammeerde machines zonder gevoel", luidt een reactie. "Werk zonder emotie is juist goed", schrijft iemand die tot de kleine minderheid van voorstanders van zorgrobots behoort. "Dit is met sommige verzorgers nog wel eens een probleem, evenals de punctualiteit." "Een robot zal een bejaarde niet bestelen of mishandelen", aldus een andere voorstander.

De robots zijn een pure bezuinigingsmaatregel omdat er dan minder personeel nodig is, meent de overgrote meerderheid van de lezers. "Een schande, terwijl er zoveel geld gaat naar de top van al die zorginstellingen." U gelooft er niets van dat Zora louter ter aanvulling van de verplegers en verzorgers is, zoals de zorgcentra zeggen. "Belachelijk en naïef om te veronderstellen dat het hier niet om vervanging van het personeel gaat", aldus een respondent.

Er wordt volop bezuinigd op de ouderenzorg, die volgens sommige lezers ten koste gaat van de verzorging. Sommige lezers vinden robots in dat licht een goede zaak: "Beter een robot dan een slechte verzorging voor de ouderen."

Zora helpt ouderen met bewegingsoefeningen, hij praat, kent spelletjes, liedjes en dansjes en leest zelfs uit de krant voor. Vijfentachtig procent van de lezers vindt echter dat dit soort activiteiten niet aan robots kan worden overgelaten. "Dit kan het menselijk contact niet vervangen," aldus een respondent.

Tegenover de taak van de robotpop om 's nachts een oogje in het zeil te houden bij dementerende bejaarden staan echter veel minder lezers afwijzend. Nog maar de helft is ertegen terwijl vijfenveertig procent het een goed idee vindt. "Het kan goed werken, ook bij alzheimerpatiënten."

Zora kost 15.000 euro. Bijna twee derde van u vindt dat te duur. "Voor dat bedrag kunnen er aardig wat echte handen aan het bed worden aangetrokken", luidt een reactie.

Dank zij de robot hoeft de oudere nooit alleen te zijn, ook al kunnen familie of vrienden niet elke dag op bezoek komen. De meerderheid van de respondenten is het daar echter niet mee eens. "Het geeft een alibi voor kinderen en familieleden om zich nog minder in het tehuis te laten zien", aldus een lezer.

U denkt ook niet dat ouderen dankzij robots langer alleen thuis kunnen blijven wonen.

Robots zijn niet meer tegen te houden, menen experts. In de toekomst heeft elk gezin er eentje rondlopen als huishoudelijke hulp en worden we in restaurants door ze bediend. Hoewel de meeste lezers deze voorspelling niet geloven, boezemt het vooruitzicht hen angst in. "Niet echt een vooruitzicht waar we erg vrolijk van worden."