Nieuws/Wat U Zegt
472135331
Wat U Zegt

’Restricties recreatiewoningen opheffen’

Volgens Paul Banning zou het permanent bewoonbaar maken van recreatiewoningen de woningnood kunnen verminderen.

Door de enorme woningnood en het gemis aan geschikte bouwlocaties zien veel gemeenten als enige oplossing nieuwbouw te laten plaatsvinden in de tot nog toe schaarse vrije natuur. Terwijl er toch een alternatief beschikbaar is, namelijk: lokale recreatiewoningen waar permanente bewoning vaak niet is toegestaan. Gemeenten eigenen zich een machtspositie t.o.v. de gebruikers toe, waarbij het hen volkomen koud laat of het dienen van het algemeen belang niet veel belangrijker is. Door het opheffen van de restricties voor recreatiewoningen kan een aantal van minstens 150.000 woningen beschikbaar komen waarmee de woningnood deels kan worden opgelost.

Paul Banning,

Harderwijk