Nieuws/Wat U Zegt
472193902
Wat U Zegt

Deelnemers: Kwaliteitsinjectie onderwijs hard nodig

Uitslag stelling: ’Minder leerlingen in klas’

Het onderwijs is toe aan een structurele hervorming. Dat vindt de meerderheid (68%) van de stellingdeelnemers. De Onderwijsinspectie wil de coronacrisis aangrijpen om het onderwijs naar een hoger plan te brengen dan het niveau voor de crisis.

Eveneens twee derde van de respondenten denkt niet dat onderwijspersoneel zin heeft in de zoveelste hervorming. Velen hebben geen hoge pet op van het Nederlandse lerarencorps. ,,Onderwijspersoneel moet niet zo zeuren over de zogenaamde werkdruk. Niet lullen maar poetsen en de schouders eronder zetten”, zo vindt een deelnemer. En een ander: ,Ze gedragen zich altijd als verwende kinderen die alleen maar klagen.”

Er is veel mis met het onderwijs, vinden de meesten. Zo vindt twee derde dat er te veel wordt uitgegaan van de middenmoot. ,,Het niveau van basisonderwijs wordt naar beneden gehaald doordat er kinderen die moeilijk leren bij de gemiddelde leerlingen worden geplaatst”, klinkt het. Iemand anders vindt dat de lat beslist hoger moet. ,,Noem leerlingen weer gewoon leerlingen en geen studenten. Die zitten op de universiteit, niet op het mbo.”

Veel respondenten vinden verder dat er behoorlijk wat schort aan het niveau van de leraren. „Verhoog het niveau en de toelatingseisen voor de lerarenopleidingen. Want alleen met betere leraren krijg je beter onderwijs. Daar begint het mee.”

De onderwijsproblemen zetten volgens een grote meerderheid Nederland op economische achterstand. Zo stelt iemand: ,,Deze toestand duurt al sinds de Mammoetwet. Kinderen die niet goed zijn onderwezen vormen de toekomstige maatschappij. Die achterstanden beloven niet veel goeds.”

Om het onderwijs vlot te trekken is 8,5 miljard euro uitgetrokken. Bijna niemand van de deelnemers gelooft dat dit geld goed terecht gaat komen. Een stemmer schrijft: ,,De laatste jaren is gebleken dat van elke euro voor onderwijs, er €0,35 terechtkomt in het primaire proces. Dus reken maar eens uit wat er overblijft van die 8,5 miljard.”

Volgens de meesten moet het extra onderwijsgeld worden besteed aan kleinere klassen. In tweede instantie moet het worden gebruikt om extra leraren op te leiden. Een ervaringsdeskundige: ,,Ik ben zelf docent en ik merk dat in klassen met maximaal vijftien leerlingen de onderwijskwaliteit omhoog springt. Dus halveer de onderwijstijd voor leerlingen. Aandacht voor iedereen is dan echt mogelijk.”

Dat de coronacrisis een zware wissel heeft getrokken op het onderwijs, ziet een grote meerderheid van de stemmers. Zij antwoordden 'ja' op de vraag of zij vinden dat het onderwijs slechter is geworden door de coronacrisis. ,,Het onderwijs was voor corona al in een slechte staat, en het is hierdoor alleen maar slechter geworden”, denkt één van hen. Veruit de meesten vinden dat het openen van het mbo, hbo en universiteit prioriteit moet hebben.

Velen geloven dat met name kinderen uit achterstandsgezinnen de dupe zijn van digitaal onderwijs. Een enkeling noemt het 'de schuld van de ouders en niet van de maatschappij' dat kinderen geen laptop kunnen gebruiken om lessen te volgen. Maar een ander heeft een oplossing: ,,Regel per school een fonds waaruit kinderen een laptop kunnen krijgen gedurende hun schoolcarrière.”