Nieuws/Wat U Zegt
47630
Wat U Zegt

Brief 2

’Zoveelste poot uitgedraaid’

Alsof de gepensioneerden de afgelopen jaren al niet genoeg door Rutte c.s. geplukt zijn, heeft staatssecretaris Wiebes (VVD) een nieuw konijn uit de hoge hoed getoverd om de nuttelozen onder ons de zoveelste poot uit te draaien.

Als enige land in Europa wil hij de rendementen van de pensioenfondsen belasten met 21% btw, wat uiteraard ten koste zal gaan van de uitkeringen, om over een kleine indexatie maar te zwijgen.

Ik heb een goed idee voor deze grootgraaier. Waarom geen btw heffen over de geïnde btw? Ja, als je dan toch bezig bent…

R.F. Meihuizen