Nieuws/Wat U Zegt
480433520
Wat U Zegt

’Salderingsregeling moet blijven’

Salderingsregelingen opheffen maakt zonnepanelen vrijwel waardeloos, vindt Piet Rietveld.

De geleverde zonnestroom wordt immers door een ander verbruikt en diegene betaalt het volle tarief. Let wel, inclusief heffingen! Eerlijker en vooral slimmer zou zijn om dit probleem op te lossen via de kosten van het net.

Piet Rietveld