480777
Wat U Zegt

'Uitblijven indexatie onnodig'

Niets mis met beleggingen, schrijft een lezer (WUZ, 11/11). "Dezelfde boodschap verkondigen wij ook al lange tijd", schrijft lezer Guus Bosman, die lid is van de Nederlandse bond voor pensioenbelangen. "De kritiek op het langdurig uitblijven van indexatie van aanvullende pensioenen moet niet richting pensioenfondsen gaan, maar richting overheid die met een absurd strenge regelgeving voor de rekenrente de dekkingsgraad bewust laag houdt." Deelt u deze mening?

Guus Bosman schrijf:

"Ons aanvullende pensioenstelsel is het beste ter wereld, het is een stelsel met looptijden van 40-60 jaar en de overheid doet net of de marktrente over die lange periode zo laag blijft als die nu is, wat natuurlijk grote onzin is. Het langetermijnrendement is goed en daar gaat het om.

Miljoenen Nederlandse werknemers die pensioen opbouwen of al uitgekeerd krijgen worden al jaren onnodig benadeeld doordat er geen indexatie van pensioenopbouw en uitkering meer plaatsvindt. Gepensioneerden hebben daardoor cumulatief al een inkomensachteruitgang van tussen de tien en twintig procent, terwijl de pensioenvermogens enorm stijgen. Ook vanuit de overheid gezien niet slim. Indexatie van pensioenuitkering kost ze niets en levert wel belastingbaten op."

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op wuz.nl