Nieuws/Wat U Zegt
480862233
Wat U Zegt

’Vliegtuigen zijn boosdoener’

Vliegtuigen stoten een erg schadelijke vorm van stikstof uit, namelijk stikstofoxide, weet W. van Abbema.

Stikstofoxide is erg gevaarlijk voor mensen, dieren en planten. De stikstofoxide komt vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen onder hoge druk en hoge temperatuur, dit gebeurd onder andere in een straalmotor. Dagelijks wordt er alleen al op Schiphol miljoenen liter kerosine getankt. Ga dan maar eens na hoeveel stikstofoxide hierbij vrij komt.

De emissie van stikstofoxide komt niet alleen van vliegtuigen, maar ook van schepen, cementovens, hoogovens, dieselauto’s etc. Veel dieselauto’s hebben een katalysator die de stikstofoxide omzet in minder schadelijke gassen.

Ga voor de stikstofmaatregelen dus niet naar de boeren, maar naar de luchtvaart en industrie.

W. van Abbema