481068
Wat U Zegt

Nergens mee bemoeien

Een lezer stelt dat wij ons niet moeten bemoeien met andere culturen. De Arabische en Afrikaanse werelden denken en leven totaal anders (WUZ, 11/11). "Ditzelfde verhaaltje vertelde jaren geleden ook een Nederlandse minister genaamd Jan Pronk."

F. Heeffer uit Uden schrijft:

"Hij werd minister van Ontwikkelingssamenwerking dat door hem toen werd omgedoopt tot ’ontwikkelingshulp’.

We moesten uitsluitend gelden overmaken naar ’die arme lieden’ en ons niet bemoeien met de bestedingen, immers zij konden dat zelf beter. Het gevolg is bekend, leiders vullen hun zakken en die van hun clangenoten en dat was het dan. Het resultaat is thans dat lieden uit door ons gefinancierde landen massaal hierheen komen."

 

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op wuz.nl