Nieuws/Wat U Zegt
481498
Wat U Zegt

Lezers: Regering schuldig aan struisvogelpolitiek

Grote angst voor aanslag

De deelnemers van de Stelling van de Dag vinden niet dat Nederland alert genoeg is op extremistisch geweld. De veiligheidsdiensten noemen de dreiging van een aanslag 'substantieel', maar dat is  het hoogste dreigingsniveau.

Veel stemmers verwijten de regering ’naïviteit’ en ’struisvogelpolitiek’ als het gaat om terreurdreiging. Bijna allemaal denken ze dat Nederlandse jihadisten een aanslag op Nederland kunnen plegen. Syriëgangers klimmen snel op in de hiërarchie binnen IS en zouden mogelijk aanslagen beramen in ons land, zo werd begin deze week bekend.

Aanslagplegers zitten niet alleen onder Nederlandse Syriëgangers, ze zijn ook geïnfiltreerd in de groep vluchtelingen die nu ons land binnenkomen, zo denken bijna alle stemmers. En ook deze mogelijke terroristen hebben de veiligheidsdiensten niet in de gaten. Heel veel stemmers pleiten voor het opzeggen van Schengen en voor controles bij de landsgrenzen. „Dat geeft wel vertraging, maar dat leidt wel tot meer veiligheid.”

Velen roepen dan ook om meer uniformen op straat en meer geld voor AIVD en leger. Anderen pleiten ervoor de terroristen uit de grote aantallen asielzoekers te pikken, of zelfs voor het hanteren van de botte bijl. Zij denken aan het weigeren van alle moslims bij de landsgrenzen.

Iemand denkt dat de getrainde terroristen niet zitten tussen de asielzoekers die ons land binnenkomen. „Die reizen business class, netjes gekleed, met de juiste papieren.” Syriëgangers zouden ook familie en vrienden hier in Nederland kunnen aanzetten tot terreurdaden. Nog wel heel veel, maar toch niet alle stemmers vinden dit een denkbaar scenario.

Toch denken sommigen dat het juist niet nodig is om de alertheid te vergroten. „Daardoor voelt dit soort mafkezen zich juist nog meer uitgedaagd”, zo schrijft een stemmer. Een ander vindt het ’onnodige paniekzaaierij’: „100 procent veiligheid is een utopie.”

Driekwart van de stemmers acht de kans op een aanslag binnenkort door moslimextremisten groot tot heel groot. Minder dan de helft van de stemmers denkt dat andere terreurgroepen binnen afzienbare tijd een terreurdaad zullen plegen. „Doordat Nederland een te afwachtende houding heeft gehad ten opzichte van jihadisten, komen extreem-rechtse groepen in verzet. Actie geeft reactie en het moet allebei niet getolereerd worden.”

Aanslagen in Nederland zijn dus niet ondenkbaar, maar hoe zit het met extremistisch geweld in het buitenland? Iets meer dan de helft van de respondenten denkt dat de kans hierop groot tot zeer groot is.

De angst zit er dus behoorlijk in. Daarom is bijna driekwart van de stemmers bereid privacy en bewegingsvrijheid op te geven voor zijn veiligheid. Overigens denkt maar een tiende van de stemmers dat de kans zelf slachtoffer te worden van een terreurdaad groot is.

Doordat de kans op aanslagen is toegenomen, krijgen lokale bestuurders nu steun van ’vliegende brigades’ van Binnenlandse Zaken. Dat bestuurders zelf vaak hun beveiliging blijken te betalen, vindt iets meer dan de helft van de respondenten niet wenselijk.

Een enkeling zegt daarentegen: „Bestuurders ontvangen een goed salaris en kunnen dat zelf bekostigen. En dat geldt ook voor de heer Wilders.”