Nieuws/Wat U Zegt
482423143
Wat U Zegt

’Tekorten in de zorg lopen door wet BIG II nog meer op’

Uitslag Stelling: Veel ervaring gaat verloren

De wet BIG II moet van tafel, vindt de overgrote meerderheid van de deelnemers aan de Stelling van de Dag. „Het is een monsterlijke wet, die verpleegkundigen met jarenlange ervaring en allerlei bijscholingen degradeert tot basisverpleegkundige.”

Er heerst veel onrust onder verpleegkundigen omdat zorgminister Bruins de functie van verpleegkundige in twee niveaus wil splitsen: regie-verpleegkundige en ’gewoon’ verpleegkundige. Verpleegkundigen met een ’lager’ opleidingsniveau maar veel ervaring dreigen daardoor minder bevoegdheden te krijgen.

De regie-verpleegkundige maakt verpleegplannen en protocollen, zijn of haar collega mag dat straks niet meer doen. Volgens de minister is de indeling in niveaus nodig voor de professionalisering van het vak. Vrijwel niemand van de respondenten is het hiermee eens. „Dat er meer wetenschap moet komen binnen de verpleegkunde, is een goed idee. Ik ben zeer voor ’evidence based’ werken. Maar laat degenen met rust die al jaren hun stinkende best doen voor patiënten, die steeds complexere zorg nodig hebben. Je kunt niet met terugwerkende kracht mensen opnieuw gaan indelen.”

Veruit de meesten zijn het er over eens dat het vak van verpleegkundige steeds complexer wordt. Maar ze vinden het niet eerlijk dat een hbo-v’er die maar zes jaar zijn of haar diploma heeft, straks meer mag doen dan een mbo’er met een schat aan ervaring.

„Een grove belediging van alle mbo’ers”, vindt iemand. „Door bijscholing hebben ze dezelfde bevoegdheden gekregen als hbo’ers, maar hebben die straks niet meer.” Een respondent stelt dan ook voor de regeling pas te laten ingaan voor degenen die pas na 2020 zijn gediplomeerd. „Zo blijft de status van alle mbo’ers met hun specialisaties behouden.”

Een kleine minderheid is juist voor de tweedeling die dus met name onderscheid maakt tussen mbo’ers en hbo’ers. „Deze opleidingen zijn totaal verschillend van elkaar en nu moet je als hbo-verpleegkundige hetzelfde doen als een mbo’er. Daarbij komen je kwaliteiten als hbo’er niet echt goed naar voren.”

Veel respondenten denken dat patiënten zeker iets gaan merken van de tweedeling in het beroep van verpleger. „Door deze differentiatie worden straks meer handen van het bed afgenomen”, zo vreest een deelnemer die 38 jaar als verpleegkundige werkzaam is geweest. ,,Onderscheid maken zorgt alleen maar voor hogere kosten en niet voor betere zorg.”

Sommigen vrezen dat het onderscheid ook financieel slecht kan uitpakken voor degenen die niet de regie-status krijgen. „Er wordt een tussenlaag gecreëerd die meer salaris krijgt”, zegt er een. Een ander: „Straks gaan ervaren mbo’ers behalve een degradatie in functie, ook nog eens achteruit in salaris”.

Verpleegkundigen dreigen dat ze het vak gaan verlaten als de plannen van Bruins doorgaan. De meeste respondenten geloven ook dat dat echt gaat gebeuren. „Door die wet Big II zullen doorgewinterde verplegers zich ondergewaardeerd voelen. Dat gaat zeker zorgen voor uitstroom.”

Al met al gelooft bijna niemand in de nieuwe wet. De minister zou er volgens de overgrote meerderheid goed aan doen de plannen te schrappen. ,,Geen BIG II-wet, maar wel meer salaris en een betere cao”, zo vat een respondent kernachtig samen.