Nieuws/Wat U Zegt
482613
Wat U Zegt

Extraatje voor allen stut groei

"Onder de kop ’Binnenlandse vraag stut onze economie’ (DFT 06/11) verkondigt de Europese Commissie zeer terecht dat een aangekondigde lastenverlichting van vijf miljard euro de particuliere consumptie zal bevorderen, waardoor de groei stabieler zal worden", schrijft Joop Böhm.

Joop Böhm uit Amersfoort vervolgt:

"Voor een optimale groei is het echter van belang de lastenverlichting vooral ten goede te laten komen aan degenen die dit het hardste nodig hebben. Een goed idee zou daarom zijn iedereen boven de 18, 100 euro per maand uit te betalen.

Die investering van 1.200 euro aan elke volwassene zal zich dubbel en dwars terugbetalen: extra economische groei, lagere kosten van armoedebestrijding en schuldsanering, de vermindering van criminaliteit uit geldnood, enz."

 

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op wuz.nl