483409
Wat U Zegt

Kinderbijslag niet meer van deze tijd

Kinderbijslag is ouderwets, meent Marijke Uittenbogaard. Het geld kan volgens haar beter worden gebruikt voor zwemlessen, contributie voor sportclubs, muziekles en dergelijke. Deelt u het standpunt van deze lezeres? We horen graag hoe u erover denkt.

Marijke Uittenbogaard schrijft:

Gegoochel in het belastingstelsel om 100 miljoen euro weer ergens weg te halen voor meer kinderbijslag is absurd.

Kinderbijslag is allang niet meer van deze tijd.  Kinderen zijn duur ja maar ook de SGP, CDA en CU-stemmers weten prima hoe zij hun kindertal kunnen beperken. Zo niet, dan is de gemeenschap niet verantwoordelijk voor nog eens een extra inkomen voor hun eigen gekozen kinderaantal.

Ook met het oog op de duizenden nieuwkomers in ons land lijkt het me héél verstandig om de kinderbijslag te herzien. Een bijdrage (tot een bepaald bedrag) voor bijv. zwemlessen, contributie voor sport clubs, muziekles of  extra lessen voor scholing  enz. is zinvoller voor het kind zélf  en de gemeenschap!

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op wuz.nl