Nieuws/Wat U Zegt
483441
Wat U Zegt

Loslopende katten fijn voor de wijk

Loslopende katten zijn volgens R. van Putten een zegen voor de buurt omdat zij ongedierte verjagen. Kattenbelasting vindt deze lezer daarom een slecht idee.  Bent u het met R. van Putten eens. We kijken uit naar uw mening.

R. van Putten schrijft:

Hebben de mensen die klagen over loslopende katten er wel eens bij stil gestaan dat het eigenlijk maar goed is dat deze beestjes onze wijken bevolken?

Er wordt tegenwoordig behoorlijk wat afval op de straten gegooid, naast de overlast en de vervuiling die dit geeft brengt dit ook erg veel ongedierte met zich mee zoals ratten en muizen.

Zouden er geen katten loslopen dan hadden wij in veel gebieden overlast van dit ongedierte die nu juist door die loslopende katten wordt vermeden.

Natuurlijk is het niet fijn om in je tuin geconfronteerd te worden met uitwerpselen van katten, maar als je daar ratten of muizen tegen zou komen is de ergernis en de schrik vele malen groter.

De ergernis van katten in een zandbak is ook begrijpelijk maar ongedierte komt ook op die plekken en doet daar ook zijn behoefte.

Natuurlijk is er altijd wel een voor of tegen in deze kwestie maar ik kom toch vele malen liever een enkele keer kattenuitwerpselen tegen dan dat ik de muizen en ratten zie wegschieten in mijn tuin of wijk. Een roep om belasting voor katten lijkt mij dus overbodig, daar ze meer goed dan slecht doen voor onze leefomgeving.

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op wuz.nl