Nieuws/Wat U Zegt
483934
Wat U Zegt

Lezers: Proefdiervrij onderzoek zal utopie blijven

Uitslag Stelling: ’Een fantastisch streven’

Het kabinet wil dat Nederland over tien jaar wereldwijd koploper is als het gaat om proefdiervrij onderzoek. U bent blij met die ambitie. „Een geweldig streven.” Maar: „Als de regering het zo graag wil, dan moet de regering ook betalen.”

Volgens Den Haag moet er worden geïnvesteerd in technieken waarbij proefdieren niet meer nodig zijn. Er zijn al heel wat uitvindingen geweest die diertesten overbodig maken, zoals een kunsthuid. Om de wetenschappers te stimuleren in hun zoektocht naar dat soort ontdekkingen zou er een fonds moeten komen dat hen ondersteunt. De gelden moeten komen van private partijen, zegt het kabinet, dat daar zelf geen geld voor heeft. Wel wil het helpen het fonds van de grond te krijgen.

Tweederde van de deelnemers vindt vermindering van dierproeven zo belangrijk dat daar wel in geïnvesteerd mag worden. „Dierproeven zijn een noodzakelijk kwaad. Dus, hoe minder noodzaak tot dierproeven, hoe minder kwaad. Alleen diepgaand wetenschappelijk onderzoek kan dit bereiken. Daarvoor zijn publieke middelen nodig”, meent een deelnemer.

„Eindelijk weer eens een goed en nobel doel dat makkelijk gerealiseerd kan worden! Wereldwijd zou top zijn!” aldus een enthousiaste reactie. De meerderheid gelooft echter niet dat de ambitie van het kabinet ’Nederland wereldwijd koploper’ in 2025 gehaald zal worden. Vele lezers vragen zich daarbij af waarom dat zo nodig moet.

„Waardeloos dat Nederland altijd de voortrekkersrol wil spelen. Een beetje meer bescheidenheid en minder arrogantie zou beter zijn”, moppert een lezer. „Waarom moeten wij nou weer voorop lopen bij de bestrijding van dierproeven?” vraagt iemand. „Laten de regering en dat stelletje betweters in Brussel zich nou eens met echt belangrijke dingen gaan bezighouden.”

Deze deelnemer maakt echter deel uit van een minderheid. Bijna driekwart vindt het wel degelijk belangrijk dat het kabinet aandacht besteedt aan proefdiervrij onderzoek. Een neestemmer stelt dat het onderwerp bij hem/haar „heel erg laag op de agenda staat. In ieder geval onder fatsoenlijke (ouderen)zorg, gratis onderwijs en openbaar vervoer, het terugdringen van de vluchtelingen en het deporteren van alle illegalen.”

53 procent is het eens met het kabinet dat wij hierin voorop moeten lopen. De helft heeft wel twijfels over het op te richten fonds: dat is geen haalbare kaart, denken zij.

Slechts 11 procent denkt dat dierproeven ooit helemaal verdwenen zullen zijn. Een van deze optimisten zegt: „We kunnen ook een mens naar de maan sturen, dus waarom niet volledig proefdiervrij?” Van de deelnemers vindt 57 procent dat dierproeven helemaal moeten worden afgeschaft. „Elk dier dat hiervoor gebruikt wordt is er een te veel”. De overigen zijn van mening dat deze proeven nodig blijven. Veel lezers zijn faliekant tegen het testen van cosmetica op levende dieren, maar dat is in ons land al sinds 1997 verboden, en sinds 2004 in heel Europa.

„Zolang de proeven in dienst staan van de wetenschap en niet kunnen worden vervangen, vind ik ze OK.” Een lezer voegt eraan toe: „De bedrijven moeten zelf opkomen voor de kosten om dierproefvrij te onderzoeken en methodes te ontwikkelen om dit te bereiken. Ze strijken ook de dikke winsten op.”