Nieuws/Wat U Zegt
494068298
Wat U Zegt

Goede voorlichting heeft meer effect dan verbieden

Uitslag Stelling: Verstokte roker rookt door

Niet iedereen gelooft in het gunstige effect van rookverboden. Rokers blijven toch wel roken, zegt ruim de helft van de stellingdeelnemers, 42% daarentegen denkt dat het rokers kan motiveren om te stoppen of in ieder geval ontmoedigen om te beginnen.

Eerder deze week werd aangekondigd dat er vanaf volgend jaar niet meer gerookt mag worden in voetbalstadions van clubs in de ere- en eerste divisie. Ook op schoolterreinen wordt roken vanaf volgend jaar augustus verboden. Bij overtreding kunnen scholen een boete tot 4300 euro tegemoet zien.

Bijna driekwart van de respondenten vindt deze rookverboden een goede zaak. Het beoogde effect van de maatregelen wordt echter door velen in twijfel getrokken.

Slechts 37% gelooft dat een rookverbod op het schoolplein ervoor zorgt dat er minder jongeren beginnen met roken. Een van hen vindt dat je scholieren dan ook moet verplichten op het schoolplein of in de school te blijven. „Heeft de buurt er geen last van”. Maar veel stellingdeelnemers denken juist dat het verbod een averechts effect kan hebben. „Als je scholieren dingen gaat verbieden, wordt het juist aantrekkelijk”, meent iemand.

Het woord betutteling komt veel voor in de reacties. „Ik rook zelf niet maar ik vind het zo langzamerhand wel erge betutteling. Mensen hebben ook nog zoiets als eigen verantwoordelijkheid; spreek ze daar op aan”, zegt er een.

Maar voorstanders van rookverboden zeggen: „Het moet aan alle kanten ontmoedigd worden om te gaan roken. Bewezen is dat roken funest is voor de gezondheid, ook voor meerokers.”

Anderen vinden het prima dat het aantal plekken waar gerookt mag worden wordt beperkt, maar vinden dat we niet moeten doorslaan. Volgens veel respondenten hebben betere voorlichting en het aanbieden van hulp bij het stoppen met roken meer effect. „We moeten ook meer begrip tonen voor rokers en hun verslaving in plaats van alleen maar met het vingertje te wijzen.”

Bijna twee derde vindt dat scholen naast het verplichte rookverbod ook aandacht aan het schadelijke effect van roken zouden moeten geven in de klas en eventueel cursussen om te stoppen met roken moeten aanbieden. „Geef liever goede voorlichting als mensen jong zijn. Dan beginnen ze er niet mee en dat is veel beter dan al dat verbieden”, vindt iemand. Volgens sommigen moet je er al op de basisschool mee beginnen.

Respondenten die wel geloven in het effect van een rookverbod prijzen vooral de boodschap die er vanuit gaat. „Laten zien dat roken asociaal is”. Een ex-roker: „Ik ben gestopt met roken omdat ik me er steeds ongemakkelijker bij voelde als iemand me zag roken; ook op plekken waar geen rookverbod was. Daardoor genoot ik niet meer van mijn sigaretje”.

Wat de pro-rookverbod respondenten betreft wordt het aantal plekken waar niet gerookt mag worden, verder uitgebreid. „Schiet toch eens op en verbied roken op terrassen”, zegt iemand. Maar de beste oplossing is volgens deze respondent toch dat ouders hun kinderen het goede voorbeeld geven en zelf stoppen met roken.

Anderen vinden rookverboden niet zozeer de juiste manier om de strijd tegen het roken aan te gaan, maar vooral een manier om overlast voor anderen te beperken. „En als er en passant een roker stopt, is dat mooi meegenomen.”