504770
Wat U Zegt

Geloofwaardig

"Hoe geloofwaardig is Henk Krol van 50Plus met zijn mantra ’het zijn de ouderen die er steeds weer op achteruit gaan’, als uit cijfers van het CBS blijkt dat 50-plussers meer dan vier maal zo vermogend zijn dan 50-minners?" schrijft Hans Schuurmans. Denkt u net als Henk Krol dat ouderen er steeds meer op achteruit gaan?

Hans Schuurmans:

Inderdaad mijnheer Krol, de welvaart moet beter verdeeld worden. Maar wel op een andere manier dan u propageert!

Bent u het met deze lezer eens  of denkt u net als Henk Krol dat ouderen er steeds meer op achteruit gaan? Graag uw mening.

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op wuz.nl