504780
Wat U Zegt

Lezers hekelen trage en slappe EU-beleid

Uitslag Stelling: ’Europese Unie blijkt farce’

Europa loopt achter de feiten aan, zo oordelen de deelnemers aan de Stelling van de Dag over de intensievere grenscontroles die Duitsland en andere EU-landen, waaronder Nederland, laten uitvoeren om de grote vluchtelingenstroom het hoofd te bieden.

Het is te weinig en vooral te laat, is de teneur in de vele reacties. „Te lang wegkijken en een slecht toelatingsbeleid zorgen nu voor enorme, gevaarlijke problemen”, aldus een respondent.

De Nederlandse regering laat mobiele teams van de marechaussee tijdelijk extra controles uitvoeren langs de grens, maar vrijwel iedereen zou liever zien dat ons land het Duitse voorbeeld volgt en een permanente grensbewaking invoert.

Wel is er kritiek op onze oosterburen. „De aantallen die nu op ons afkomen kunnen door geen enkel land goed worden opgevangen. Doordat kopstukken als Merkel riepen van wel is valse hoop gewekt en dat gaf een aanzuigende werking.”

Slechts een op de acht verwacht dat de migrantenstroom naar Europa gaat afnemen nu Duitsland de grenzen heeft gesloten. De overgrote meerderheid vreest dat er nu meer vluchtelingen richting Nederland zullen komen en dat er toestanden als in München gaan ontstaan, waar de afgelopen dagen ruim 12.000 vluchtelingen per dag binnenkwamen.

Chaos

Vrijwel iedereen is somber gestemd over een snelle oplossing van het probleem, gezien het EU-vluchtelingenbeleid. „Europa heeft geen beleid. Chaos alom. Niemand durft hardop te zeggen dat de problemen ze boven het hoofd groeit,”, reageert er een.

Zo kunnen de EU-landen het niet eens worden over de spreiding van 160.000 vluchtelingen over de 28 lidstaten. Tegen verplichte opname bestaat veel weerstand, met name bij Oost-Europese landen.

Zesenveertig procent van de respondenten is voor dwang. „Ieder land moet verplicht vluchtelingen opnemen. Je bent niet voor niets lid van de EU.” Ruim de helft vindt dat landen die niet thuis geven, uitgesloten moeten worden van subsidies.

Een deelnemer concludeert: „Er ligt een bom onder het verenigd Europa omdat er geen eenheid is. Met name de laatst toegetreden landen die heel veel Europese steun hebben ontvangen om toetreding mogelijk te maken, laten het nu afweten. Ik ben bang dat als het zo doorgaat, de EU uit elkaar spat”.

Ruim de helft denkt dat de invoering van grenscontroles in een aantal EU-landen het einde van het Verdrag van Schengen inluidt en sommigen zijn daar niet rouwig om. „Grenzen dicht en houd ze dicht. Dag Schengen!”

De meerderheid is van mening dat Europa meer moet inzetten op opvang in de regio. „Aan de buitengrenzen de echte vluchtelingen identificeren en helpen met kwalitatieve opvang in de regio, met huisvesting, medische zorg en onderwijs.”

Een schamele tien procent is tegen strengere maatregelen. „Het is beschamend wat er gebeurt”, vind iemand, „mensen in nood help je. Laat er eens één centraal en humaan Europees beleid uitgevoerd worden.”

Sommigen noemen het geen Europees probleem maar een ’mondiale uitdaging’. „Daarom dient de VN zich er ook over te buigen. De problemen in het Midden-Oosten zijn mede veroorzaakt door de VS en Israël en Rusland. Ook die landen moeten verantwoordelijkheid nemen.”