504820
Wat U Zegt

'Erg pijnlijk. De koning zit straks in zijn hemd'

Uitslag Stelling: Troonrede boet in aan belang

Net als in voorgaande jaren zijn de geheime Prinsjesdagstukken al ver van tevoren op straat komen te liggen. De meerderheid van de deelnemers aan de Stelling van de Dag vindt dit een blamage. ,,Voor het land en voor de koning. Een grof schandaal’’.

Minister Schultz is van mening dat dit lekken strafrechtelijk moet worden aangepakt, maar dat zijn de stemmers toch niet met haar eens. De helft verklaart het lekken niet belangrijk genoeg te vinden voor een strafrechtelijk onderzoek. De vrees van de minister dat het in de toekomst zomaar kan gebeuren dat ook gevaarlijke stukken openbaar worden, wordt breder gedeeld.

Premier Rutte verklaarde zich enorm te ergeren aan het eeuwige lekken, maar daar hebt u geen begrip voor. ,,Rutte moet zich niet alleen ergeren maar ook maatregelen nemen’’, merkt een deelnemer op.

Meer dan de helft is het eens met de uitspraak dat lekken schandalig is en dat de dader gestraft moet worden. Vele andere lezers zitten er daarentegen helemaal niet mee. ,,Lekken is absoluut geen probleem. Belachelijk om een onderzoek in te stellen.’’ Ongeveer de helft begrijpt alle ophef over het lekken niet. ,,Minister-president Rutte vindt het wel goed, anders had hij de Rijksrecherche wel ingeschakeld’’, veronderstelt iemand. Een ander verbaast zich: ,,Het lekken van de troonrede is al jaren aan de gang en ze zijn er kennelijk nog niet in geslaagd om het lek te vinden en te dichten. Hier kan de AIVD zich eens lekker in vastbijten.’’

U denkt in groten getale (84 procent) dat de ambtenaren lekken. En sommige deelnemers zijn ervan overtuigd dat ,,het lekken door ambtenaren van de departementen met goedkeuring van hun politieke bazen - de ministers - gebeurt’’.

Drie op de vier stemmers vermoeden dat de regering allerlei ’leuke dingen voor de mensen’ met opzet voortijdig bekend laat worden. ,,De onprettige berichten hoort u nog.’’

Voor 79 procent is het dus duidelijk dat we ’door onze regering over het lekken voor de gek gehouden worden’. ,,Trap er niet meer in’’, waarschuwt een deelnemer. ,,Dit kabinet hangt van leugens aan elkaar.’’

Voor de koning is het nogal pijnlijk dat hij vandaag ’met oud nieuws’ aankomt, vindt 55 procent. Hij leest een troonrede voor waarvan de inhoud al min of meer bekend is. Voor 67 procent van de deelnemers hoeft een troonrede dan niet meer. ,,Dit is zeer slecht’’, veroordeelt een stemmer het lekken. ,,De koning zit in zijn hemd. Hierdoor is Prinsjesdag overbodig.’’

Sterker nog: ,,De koning zou moeten weigeren de troonrede voor te lezen.’’ ,,De koning wordt zo voor joker gezet, een soort voorleesvader’’, zegt een ander.

,,Alles pas op Prinsjesdag te horen is toch veel leuker dan wanneer iedereen het al weet. Dan kun je Prinsjesdag net zo goed afschaffen.’’ Meer deelnemers denken er zo over. Een van hen vindt ,,het voorlezen van de troonrede sowieso een belachelijke vertoning’’.

Anders,,Laat dit gedoe een teken zijn dat de invulling van Prinsjesdag in de nabije toekomst anders moet’’, vindt een lezer.

Beter en verrassender zou het zijn als de troonrede een verhaal over de visie van het kabinet in het algemeen zou behelzen, beaamt 60 procent. Of als de koning een persoonlijk verhaal zou houden. Dat vinden nog iets meer lezers een prima idee.