Nieuws/Wat U Zegt
507525
Wat U Zegt

Ziek uit het ziekenhuis

Volgens de grootste ouderenbond van Nederland, de Unie KBO, verlaat de helft van de ouderen slechter het ziekenhuis dan dat ze erin gingen. Terwijl de grootste groep van de ziekenhuisbezoekers, zo’n zestig procent, ouder is dan 65. Maken deze berichten u huiverig om een ziekenhuis te bezoeken?

Het 'keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis' gaat dit jaar weliswaar naar meer ziekenhuizen maar 'er is nog een lange weg te gaan' volgens de Unie KBO.

Maken deze berichten u huiverig om een ziekenhuis te bezoeken? Of heeft u juist positieve ervaringen met de behandelingen in het ziekenhuis?

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet op wuz.nl