508627
Wat U Zegt

Lezers willen steun van VS en NAVO

Uitslag Stelling: ’Zonder actie zijn we verloren'  

„Er is geen andere keus.” Zestig procent van de lezers meent dat het onvermijdelijk is dat Europa en Nederland militair optreden in Syrië. Veertig procent vindt echter dat we daar weg moeten blijven. „We hebben daar niks te zoeken.”

De deelnemers aan de Stelling van de Dag reageren op de Tweede Kamer, waar het besef begint te dagen dat voor de oplossing van het vluchtelingenprobleem ingrijpen in Syrië de enige oplossing is. De meeste lezers zijn het ermee eens dat Europa moet optreden en moet zorgen voor stabiliteit omdat de vluchtelingenstroom naar ons continent anders zo groot wordt dat het wordt gedestabiliseerd: „Zonder ingrijpen, hoe riskant ook, is Europa verloren.”

Een flinke minderheid vindt een militair optreden in Syrië echter onverantwoord. „We moeten ons niet in dat wespennest steken”, aldus een lezer. „Het ingrijpen door het westen in moslimlanden heeft alleen maar meer ellende gebracht ”, meent een ander.

Het CDA wil onder EU- of VN-vlag veilige havens voor vluchtelingen in Syrië scheppen, bewaakt door grondtroepen, waaronder eventueel Nederlandse soldaten. U bent verdeeld over dit plan. Vijfenveertig procent denkt dat het haalbaar is: „Een interessant idee”. De helft meent echter van niet. „ Een luchtballon voor de verkiezingen, stoere praat”, vindt een lezer.

Critici wijzen erop dat de wereld na het drama in Srebrenica in 1995 beter niet aan veilige havens kan beginnen. De helft van u is het met hen eens: „Laten we uitkijken dat de geschiedenis zich niet herhaalt. Twintig jaar geleden moesten we 'iets' doen in Bosnië, met het drama Srebrenica tot gevolg.”

Volgens Jean Debie van de militaire vakbond VBM heeft Europa de militaire capaciteit niet om de veilige havens te beschermen. Twee derde van u deelt zijn mening: „Geen enkel Europees land heeft de capaciteit om dat te doen.”

Ruim driekwart meent dat ingrijpen in Syrië alleen kan met hulp van de VS: „Alleen Amerika heeft de militaire capaciteit en de slagkracht om keihard op te treden tegen IS,” aldus een respondent. Sommigen van u willen ook de NAVO erbij betrekken.

U bent verdeeld over de vraag of Nederland bij een militair optreden in Syrië ook grondtroepen moet leveren. De ene helft vindt van niet, de andere helft van wel. Zowel de voor- als tegenstanders wijzen er echter op dat het Nederlandse leger momenteel door de bezuinigingen niet is toegerust om dit soort acties uit te voeren: „Ons leger is tot het bot uitgekleed.” Ruim tachtig procent vindt dat Nederland meer geld voor Defensie moet uitrekken als het meedoet met militair ingrijpen in Syrië.

De vraag of het bloed van Nederlandse soldaten de strijd tegen IS waard is, verdeelt de lezers eveneens. Ruim de helft vindt van wel, 45 procent van niet. „Geen Nederlands bloed laten vloeien terwijl alle jonge kerels daar het land ontvluchten in plaats van te vechten tegen IS”, aldus een tegenstander.

Nederland kan zich volgens de helft van u beter beperken tot bombardementen op IS-stellingen in Syrië, zoals het nu al doet in Irak. „Grondtroepen, nee; bombarderen van IS, ja,” aldus een lezer.

Ruim 50 procent van u is bang voor terreuraanslagen als ons land meedoet aan militair ingrijpen in Syrië. „Straks wordt Schiphol of de haven van Rotterdam doelwit”, vreest een lezer.