Nieuws/Wat U Zegt
515847988
Wat U Zegt

’Onverantwoord gedrag kerkgangers’

Met veel ongeloof begrijp ik dat meerdere kerken het dringende advies van de overheid over het bezoekersaantal negeren, schrijft Tieme Leenders.

In Barneveld hebben er dit weekend drie kerkdiensten plaatsgevonden waarbij telkens zo’n 450 gelovigen aanwezig waren (!) en er - volgens de berichten- ook nog gewoon gezongen werd. Ik weet niet wát deze mensen precies geloven, maar één ding weet ik wel zeker; ze geloven blijkbaar niet dat het coronavirus toch echt een serieus probleem is met een serieus aantal doden, ernstig en mogelijk blijvende complicaties en een totale ontwrichting van de economie. Wat maakt deze mensen blind? Naar mijn stellige overtuiging staat dit gedrag haaks op waar het geloof in essentie om zou moeten gaan: naastenliefde. Kortom, volstrekt onverantwoord gedrag van een veel te grote groep ’vrome’ kerkgangers.

Tieme Leenders, Wehl