Nieuws/Wat U Zegt
529610160
Wat U Zegt

Deelnemers: Uitkopen vissers slecht voor de economie

Uitlag Stelling: ’Geen duurzame oplossing’

Het plan van het kabinet om een kleinere duurzame visserijvloot te bewerkstelligen door vissers uit te kopen, kan op weinig steun rekenen. Ruim driekwart van de stellingdeelnemers is tegen. „Dit plan is de nagel aan de doodskist van de sector.”

Meerdere respondenten vragen zich af welke sector de volgende is die moet wijken voor een beter klimaat. „Nergens ter wereld wordt er zo geïnvesteerd in duurzame visserij als in Nederland. Maar in dit land moeten mensen die met hun handen werken blijkbaar kapot gemaakt worden. Na de boeren, de vissers. Wie volgt?”, luidt een reactie.

Respondenten zijn vooral bang dat het uitkopen van vissers en boeren een achteruitgang voor de Nederlandse economie zal betekenen. „Het kabinet helpt het bestaan van de Nederlandse voedselproducenten om zeep en draait daarmee het verdienvermogen van Nederland de nek om”, schrijft een respondent. „De gevolgen zijn veel te groot voor onze voedselvoorziening”, denkt een ander. Weer een ander reageert: „Geen boeren en geen vissers meer, wat gaan we eten dan? Als je van je voedsel afhankelijk wordt van het buitenland, ben je heel kwetsbaar. En is niet allang aangetoond dat al die windmolens waar de vissers nu voor moeten wijken helemaal niet toereikend en veel te duur zijn?”

Een kleine meerderheid geeft aan te begrijpen dat het nodig is om sectoren als de visserij en de agrarische sector te verduurzamen maar de meesten denken niet dat het uitkopen van vissers zal bijdragen aan een beter milieu.

„De vissers en de boeren denken en werken al hard aan duurzaamheid. Het zijn de meest milieuvriendelijke sectoren in ons land. De politiek kan beter de industrie inkrimpen”, denkt een respondent. „Onze vloot is al de meest duurzame ter wereld. En duurzame innovaties als pulsvissen worden door Europa juist onmogelijk gemaakt. Uitkopen van onze vissers zal daarom het milieu niet helpen”,stelt een ander. „Wanneer een boer/visser hier moet stoppen, wordt deze vervangen door een minder efficiënte boer/visser uit het buitenland. Lijkt me niet echt bijdragen aan een beter milieu”, luidt een andere mening.

Bijna 90 procent van de deelnemers is bang dat we door het terugdringen van het aantal vissers en boeren in ons land meer producten uit het buitenland moeten halen. „Weer moet een complete bedrijfstak die een kwalitatief goed product levert voor onze voedselvoorziening, wijken voor een stel krijsende milieu- en natuuractivisten. Wat blijft er straks nog over voor de Nederlandse bevolking om te eten? Vlees en vis van twijfelachtige herkomst of genetisch gemanipuleerde soja producten uit het buitenland?”, vraagt een respondent zich af.

„Straks hebben we een klimaatneutraal land en gaan we failliet aan de import van voedsel en voedselschandalen uit het buitenland”, vreest aan ander. Een respondent vraagt zich af of deze maatregel niet juist in strijd is met de duurzame gedachte. „Meer zelf produceren en minder van verre landen betrekken met alle milieuproblemen van dien.”

Er zijn ook stellingdeelnemers die vrezen dat de prijs van vis omhoog zal gaan door de aangekondigde maatregelen. „De vis moet nu al duur betaald worden en dat zal alleen maar erger worden. Door de hoge prijzen is vis straks alleen nog maar voor de elite weggelegd.”