Nieuws/Wat U Zegt
532137742
Wat U Zegt

’Les uit coronacrisis’

Zoals de jaren ’70 door kapingen en gijzelingen een nieuw veiligheidsregime voor vliegvelden en vliegtuigen hebben opgeleverd, zo zal de coronacrisis een compleet nieuwe discipline en maatregelen voor gezondheid in het wereldwijde personenverkeer gaan initiëren, denkt Hans Schuurmans.

Men zal inzien dat ongebreideld en ongecontroleerd mondiaal reizen niet langer mogelijk is als we een herhaling van een soortgelijke ramp willen voorkomen.

Hans Schuurmans