Nieuws/Wat U Zegt
53970884
Wat U Zegt

’Toon leiderschap in formatie’

M. van Zeist ergert zich aan het stroef verlopende proces om tot een regering te komen.

Het bevestigt opnieuw dat het afgenomen vertrouwen van Nederlanders in de politiek, dus in hen die we hebben verkozen om ons te leiden, niet op lucht gebaseerd is. Leiderschap, landsbelang boven partijpolitieke doelen stellen, het besturen van Nederland door een representatieve groep politici waarmee recht gedaan wordt aan de verkiezingsuitslag, heeft blijkbaar niet de hoogste prioriteit.

Wat we zien, is een strijd, want dat is het, waarbij de verschillen zwaarder lijken te moeten wegen dan de wil om elkaar te vinden in een regeerakkoord. In het Nederland wat was, waar links en rechts in het verleden recht deden aan de verkiezingsuitslag en elkaar vonden en wilden vinden om in het landsbelang tot een regeerakkoord te komen, waren ego's en partijpolitiek ondergeschikt. Wat een contrast met de huidige situatie. Geen van hen is belangrijker dan het landsbelang. Alle hoofdrolspelers weten dat toch? Handel daar dan ook naar. Toon jullie leiderschap, zoals we die nu nodig hebben.

M. van Zeist, Apeldoorn