Nieuws/Wat U Zegt
540974373
Wat U Zegt

’Pamperen daders moet ophouden’

Respect voor de dappere politiebeambte Mike Damen die bij Humberto het al jaren aanhoudende dader/verdachte pamperen aan de kaak durfde te stellen, vindt E. Terluin.

Heel spijtig dat de aanleiding van de dood van zijn goede vriend en collega Arno vooraf moest gaan aan zijn openheid. Niet enkel wijzen naar wetgevende en rechterlijke macht, ook richting uitvoerende macht waarbij hij heel dapper ook hand in eigen, persoonlijke boezem stak. Dat hij ook nog eens aangaf dat meerdere collega’s en leidinggevenden binnen zijn korps zijn tv-optreden niet op prijs zullen stellen, geeft aan hoe het gesteld is met de angstcultuur binnen onze nationale politie.

E. Terluin

oud-politiebeambte