Nieuws/Wat U Zegt
54458680
Wat U Zegt

’Waterstofgas het antwoord’

Rotterdam gaat een voortrekkersrol vervullen op het gebied van waterstof. Menno Trip juicht dat toe.

Ik ben benieuwd hoe ver de oplossing van de transformatie van waterstofgas uit schone kernenergie van thoriumcentrales zou zijn, als de wetenschap ook mee had mogen praten aan de klimaattafels. Maar dat zinde een aantal politieke kopstukken niet dus deze oplossingsrichting werd van tafel geveegd.

Gelukkig weten ze in Rotterdam wel dat waterstofgas hen zal helpen in de energietransitie en gaan ze daar zelfs een voortrekkersrol mee vervullen.

Nu de rest van Nederland nog. Waterstofgas om met het bestaande gasnet onze huizen te verwarmen en een milieuvriendelijk alternatief te bieden voor elektrische auto’s en de transportsector.

Menno Trip,

Hilversum