Nieuws/Wat U Zegt
544991
Wat U Zegt

’Jong geleerd is oud gedaan’

undefined

De lezers reageren op cijfers waaruit blijkt dat aan het begin van het schooljaar veel ongelukken gebeuren met brugklassers die geen ervaring hebben met fietsen in het verkeer. Dat komt doordat zij op de basisschool vaak met de auto werden gebracht.

Volgens de Fietsersbond is het ter voorkoming van deze ongevallen belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd onder begeleiding van hun ouders naar de basisschool fietsen zodat ze ervaring krijgen in het verkeer. Vrijwel alle lezers zijn het met de bond eens. ,,Het is een goede leerschool."

De overgrote meerderheid denkt dat er minder'brugpiepers' onder een auto zouden komen als zij er op de basisschool al aan gewend waren met de fiets naar school te gaan: ,,Zo vroeg mogelijk beginnen, dan kan ieder kind veilig naar de brugklas."

Negentig procent van u vindt het veilig als kinderen onder begeleiding van hun ouders naar de basisschool fietsen. Slechts vijf procent vindt van niet: ,,Dat kon 30 jaar geleden. Het verkeer is zo druk geworden, dat het niet verantwoord is." Ruim vijftien procent vindt dat het veiliger is om jonge scholiertjes met de auto naar de basisschool te brengen. Driekwart vindt de wagen echter uit den boze. ,,Daardoor wordt het juist onveiliger rond school."

De meerderheid van de lezers, bijna tweederde, brengt zijn kind nooit met de auto naar school, bijna 15 procent soms en slecht vier procent altijd. Ruim twintig procent heeft geen mening.

Volgens de Fietsersbond, die rijwiellessen aanbiedt, neemt de fietsvaardigheid van kinderen af. Veel van hen hebben moeite met slalommen rond pionnen. De overgrote meerderheid van u is hier zeer bezorgd over maar totaal niet verbaasd: ,,Als ik om mij heen kijk, is het niet goed gesteld met de fietsvaardigheid van de jeugd."

U vindt het schokkend dat in september, de eerste nieuwe schoolmaand, opvallend veel brugpiepers onder een auto komen. Maar behalve door scholieren zo jong mogelijk ervaring te laten opdoen in het verkeer, kan het aantal van deze ongevallen volgens u ook worden verminderd als 'bruggers' minder gevaarlijke toeren uithalen. ,,Het grootste probleem is dat ze met oordoppen en smartphones fietsen. Dat zorgt voor ongelukken."

Bijna de helft van u vindt dat automobilisten onvoldoende rekening houden met fietsende scholieren. ,,Automobilisten rijden als gekken, vooral in de polders." Ruim veertig procent vindt echter dat chauffeurs goed opletten: ,,Het ligt niet aan de automobilisten maar aan het gevaarlijke gedrag van de fietsers."< /p>

Verantwoord

Ondanks de ongelukken vindt u het toch verantwoord dat middelbare scholieren alleen in het drukke verkeer naar school fietsen. ,,Het fietsen op zich hoeft geen enkel probleem te zijn, maar het gedrag van de scholieren laat heel veel te wensen over."< /p>

Nederland is volgens u ,,een echt fietsland". Aan het overnemen van de cultuur in het buitenland waar kinderen met de auto of de schoolbus naar school worden gebracht, is ons land nog lang niet toe.

Menzo Willems