545799
Wat U Zegt

Gepensioneerde heeft geen recht op welvaartstijging

Is het redelijk van gepensioneerden dat zij menen recht te hebben op eventuele toekomstige welvaartstijging in ons land, vraagt Kees Kraaijeveld zich af. Volgens hem dragen pensioengerechtigden er niet aan bij en kunnen er dus geen enkele claim op doen gelden. Bent u het met deze lezer eens? Wij horen graag uw mening.

Kees Kraaijeveld schrijft:

Ik ben sinds kort met pensioen en wat ik mij nu afvraag is het volgende: Is het redelijk van gepensioneerden dat zij menen recht te hebben op de eventuele, toekomstige welvaartsstijging van ons land. Wij oudjes dragen daaraan toch niet bij?

 Ik stel dat we daar geen enkele automatische claim op kunnen doen gelden en dat wij in deze discussie, of zo u wilt oorlog, bij voorbaat gedoemd zijn te verliezen. Ik begrijp natuurlijk heel goed dat er allerlei politieke argumenten spelen, maar dat laat onverlet, dat het oude deel der natie er verstandig aan doet tevreden te zijn met de in internationasal opzicht uitstekende pensioensituatie hier in Nederland en zich niet in een 'full blown' oorlog moet storten, die we natuurlijk niet kunnen winnen. We hebben geen moreel vanzelfsprekend recht op toekomstige welvaartsstijging.

Meediscussiëren over dit en andere onderwerpen doet u op wuz.nl