545961
Wat U Zegt

'De bazen moeten meer mensen in dienst nemen'

Uitslag Stelling: Verlofstuwmeer eigen schuld

Werkgevers willen af van het 'stuwmeer' aan vakantiedagen ter waarde van 17 miljard euro dat Nederlandse werknemers hebben. De deelnemers aan de Stelling van de Dag vinden echter niet dat 'we' te veel vakantiedagen hebben.

Die 17 miljard euro die op de balansen drukken, is voor de werkgevers een grote strop, maar niet het enige probleem.

Nederland heeft door alle in cao's bedongen vrije dagen geen concurrentiekracht meer, stelt een van de stemmers. Toch denken de meesten dat het de economie niet zou helpen als iedereen meer zou werken.

Overdrijven

Twee derde van de stemmers vindt dan ook dat de werkgevers overdrijven. Wel denkt een meerderheid dat er een oplossing moet komen voor al die opgebouwde vakantierechten.

De respondenten zien meer vrije dagen juist als een remedie tegen de werkloosheid. ,,Gewoon meer mensen in dienst nemen, dan is alles opgelost", zo stelt iemand.

De wettelijk verplichte twintig dagen vinden de stemmers in ieder geval veel te weinig. In de cao's bedingen de bonden meestal meer vrije dagen. De stemmers vinden niet dat werkgevers te toegeeflijk zijn. ,,Een mens leeft niet om te werken. Kijk maar naar China en Japan, wat voor ellende daarvan komt", schrijft iemand die duidelijk voor veel vrije dagen is.

Een respondent die wel vindt dat het een beetje minder mag: ,,De standaard van twintig dagen is precies genoeg. Al die ouwelullendagen en andere vrije dagen, het zijn er gewoon te veel." Iemand vindt ook dat Nederlandse werknemers veel te verwend zijn, met name in het onderwijs en bij ambtenaren. ,,En dan is het niet zo dat zij hun werk hierdoor leuker vinden. Luiheid en demotivatie zijn troef."

Overigens bungelt Nederland onderaan het Europese lijstje van landen met de meeste verlofdagen. Dat zou -uiteraard wel in het voordeel van Nederlandse werknemers- via Brussel gelijk getrokken moeten worden, vindt twee derde van de respondenten. Iemand ziet het in breder perspectief: ,,Dat Europa de meeste vakantiedagen van de wereld had, was vroeger geen probleem. Maar in tijden van mondiale concurrentie, is al dat verlof een heel vervelende kostenpost voor bedrijven."

Werkdruk

Over de oorzaak van dat stuwmeer aan verlofdagen zijn de stemmers behoorlijk eensgezind. Twee derde denkt dat werknemers geen vrij kunnen nemen omdat de werkdruk te hoog is. ,,Omgekeerde wereld. Ze zorgen dat de werkdruk zo hoog is dat je geen vakantie kunt opnemen en dan gaan ze nu nog klagen ook."

Oorzaak nummer twee van het vakantiedagenoverschot is volgens de respondenten dat werknemers bang zijn hun baan kwijt te raken als ze te veel verlof opnemen. Een deelnemer spreekt zelfs van een 'b angmaak-cultuur'.

Uitgekleed

,,Onder het mom van crisis worden alle arbeidsvoorwaarden uitgekleed en durven werknemers niet voor hun rechten op te komen." Maar een derde vindt het dus een goed idee om werknemers hun verlofdagen verplicht te laten opnemen. Ze laten uitbetalen moet blijven kunnen, vindt de meerderheid.

Zestig procent van de stemmers zegt zijn vrije dagen altijd op te nemen, maar de anderen dragen bij aan het stuwmeer.