Nieuws/Wat U Zegt
54998
Wat U Zegt

Brief 1

’Alle specialismes afgeschaft’

Uit de berichtgeving in de media wordt steeds meer duidelijk dat er via Nederland veel wapens worden getransporteerd c.q. verhandeld. Dat is natuurlijk een heel vervelende ontwikkeling, maar ook weer niet verrassend.

De oorzaak van deze ontwikkeling is gelegen in het feit dat jaren geleden, onder de bezielende leiding van nieuwbakken, door gebrek aan gewicht omhooggevallen politiechefs, nagenoeg alle specialismen werden afgeschaft. Het moest allemaal anders en met name in de grote steden van Nederland plukt men daar nu nog de wrange vruchten van.

Het is altijd het zelfde liedje in opsporingsland, als je de zaak een beetje op orde gaat krijgen, wordt het tot de grond afgebroken.

Peter Borst, Beverwijk