Nieuws/Wat U Zegt
551412730
Wat U Zegt

Brief 1 ’Wet spaartaks onjuist uitgelegd’

Ru van Wezel is het er niet mee eens dat alleen eerdere bezwaarmakers tegen de vermogensrendementsheffing worden gecompenseerd.

Door de Hoge Raad is beslist dat alleen degenen die destijds bezwaar hebben gemaakt tegen de hun opgelegde spaartaks schadeloos gesteld hoeven te worden. Hetgeen o.m. wordt beargumenteerd door te stellen dat de beroepstermijn inmiddels is verstreken. Naar mijn mening worden hier de wet zelf en de uitvoering van de wet door de Belastingdienst onterecht door elkaar gehaald. De uitvoering kent een beroepstermijn en dat die in bepaalde gevallen is verstreken is ongetwijfeld waar. Maar de wet zelf kent die beroepstermijn niet. Het vervangen van het werkelijke rendement door een fictief rendement is niet een eigengereid optreden van de Belastingdienst, maar een onderdeel van de wet. Door de Hoge Raad is vastgesteld dat het vervangen van het werkelijke rendement door een fictief rendement van 4% onjuist was en dit geldt derhalve onverkort voor iedereen.

Ru van Wezel, Haaksbergen