Nieuws/Wat U Zegt
551433456
Wat U Zegt

’Zet in op moderne CO2-technieken’

Wat is nu de grote lijn van de klimaatconferentie in Madrid, vraagt A. van Urk zich af? Er komt een handel in emissierechten, d.w.z. dat landen die een CO2-plafond krijgen waar ze toch onder blijven, geld kunnen krijgen van landen met een ongunstig ’plafond’. Dus de CO2-uitstoot wordt niet veel minder!

Kan het geld dan niet beter naar de verdere ontwikkeling van techniek die de CO2 afvangt en omzet in nuttige stoffen? Zo kan Polen zonder veel haast omschakelen als dat land, evt. met EU-steun, de installaties met die techniek benut.

De kwestie is urgenter dan men denkt: nu zijn er weinig zonnevlekken, maar als hun aantal weer toeneemt, zal ook de zonnekracht en daarmee ook de opwarming op aarde toenemen - zo is de verwachting.

India en China kunnen ook van moderne ’CO2-techniek’ profiteren, én minder afhankelijk worden van de Opec.

A.A. van Urk, Leiden