Nieuws/Wat U Zegt
556966544
Wat U Zegt

Regels minder ingewikkeld en fraudegevoelig maken

Uitslag Stelling: Kinderopvang zelf betalen

Driekwart van de stellingdeelnemers wil niet dat er extra geld wordt uitgetrokken voor de kinderopvang. De SER kwam deze week met een voorstel voor financiering van twee dagen per week opvang voor iedereen. Ook voor ouders die niet werken.

Deze maatregel zou 750 tot 900 miljoen euro extra gaan kosten.

Een van de conclusies van de SER is dat kinderopvang niet goed betaalbaar is voor de lagere en middeninkomens. De meeste stemmers vinden dat dit wel zou moeten, alhoewel een groot deel juist vindt dat dit niet nodig is. „Lage en middeninkomens worden al prima bedeeld met kinderopvangtoeslag”, zo meent iemand.

Een toegankelijker kinderopvang zou ertoe kunnen leiden dat vrouwen meer gaan werken. Onder de respondenten is hier maar een derde voorstander van. Een andere verwachting is dat meer ouders met kleine kinderen die nu zonder werk thuis zitten, een baan gaan nemen. Slechts een vijfde van de stemmers denkt dat dit ook gaat gebeuren. Wel denkt driekwart dat als de kinderopvang toegankelijker en betaalbaarder wordt, meer ouders er gebruik van gaan maken.

Een meerderheid vindt dat de regelingen voor kinderopvang moeten worden aangepast. Toch vinden de meesten niet dat de kinderopvang hoog op het prioriteitenlijstje moet komen van een eventueel nieuw kabinet. Stemmers vinden dat de opvang snel ’minder ingewikkeld’ en ’minder fraudegevoelig’ moet worden. Een van hen noemt het bovendien belachelijk dat grootouders een vergoeding kunnen krijgen voor het gastouderschap.

Een respondent: „We zouden nu toch moeten weten dat elke subsidieregeling leidt tot verstoring van de marktwerking. Net als in de zorg zijn er ook in de kinderopvang mensen miljonair geworden van ons belastinggeld. Stop met die subsidies en laat de markt het werk doen.”

Over de vraag of kinderopvang goed is voor kinderen zijn de deelnemers het onderling niet eens. De ene helft vindt van wel, de andere helft juist van niet. Daarbij gelooft een meerderheid niet dat kinderopvang problemen als taal- of ontwikkelingsachterstanden zou kunnen oplossen. Een respondent vindt dat de samenleving hier niet voor op moet draaien. „Als je kinderen krijgt, moet je ze zelf opvoeden.” Anderen denken dat de crèche juist wel goed is voor de sociale ontwikkeling van kinderen. Veel stemmers vinden niet dat het een oplossing is voor taalachterstanden. „Die komen doordat ouders geen Nederlands willen spreken. Van de opvang wordt verwacht dat ze het daar leren, terwijl die daar eigenlijk niet voor is bedoeld.” Een andere respondent vraagt zich af wat er gebeurd is met de peuterspeelzaal. „Daar kunnen kinderen ook prima samen leren spelen en het is nog goedkoper ook.”

De vakbonden vinden het plan van de SER niet ver genoeg gaan. Die pleiten voor volledige gratis opvang voor iedereen. Daar is het gros van de respondenten geen voorstander van. Een van de tegenstanders van gratis opvang: „Als het helemaal gratis is, dan geeft dat de verkeerde prikkel. Daarmee devalueert de waarde van kinderopvang. Een reactie: ,,Hoezo gratis? Vroeger had je alleen één salaris waar je alles van deed, maar nu hangt half Nederland aan het staatsinfuus.” Een andere stemmer: ,,Er is al zoveel gratis voor kinderen en dat terwijl de zorg voor ouderen almaar wordt versoberd.”

Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo