Nieuws/Wat U Zegt
561658561
Wat U Zegt

’Groot verschil tussen arm en rijk op scholen’

Alles in dit land is ingewikkeld. Van mijn zoon hoorde ik dat sowieso één kind uit zijn klas niet kan deelnemen aan de ’Engeland-reis’ volgend jaar, schrijft een Telegraaf-lezer ontsteld.

Daarop heb ik geprobeerd contact op te nemen met de directie van de school. Ik wilde namelijk voorstellen de kosten voor die leerling, anoniem, voor mijn rekening te nemen. Dit was een half jaar geleden. Kort geleden een reactie gekregen van de administratie van de school dat dit niet mogelijk is. De directeur heb ik overigens nooit te spreken gekregen, ik vermoed dat ik premier Rutte eerder aan de telefoon krijg...

Ondertussen ook een rekening gekregen voor de vrijwillige ouderbijdrage. Sinds jaar en dag betaal ik het dubbele van het vrijwillige, voorgestelde bedrag. Maar door een onveranderbare betaallink kan dat nu ook niet meer?! Dus enerzijds mag je ervoor kiezen (wettelijk) het bedrag niet te betalen maar anderzijds mag je niet méér betalen! Snapt u het nog?

Hoewel ik er fel voorstander van ben dat er meer geld naar het onderwijs gaat, vind ik het onvoorstelbaar dat alles vast zit in regeltjes. Waarom geen brief naar de ouders waarin staat dat als men ietsje meer overmaakt dat ten gunste komt aan de klasgenootjes van je eigen kind?

Verder las ik ontsteld het bericht over de juf die dagelijks uitgescholden wordt. Laten we elkaar niet voor de gek houden, het verschil tussen arm en rijk op scholen is enorm. Mijns inziens staan kinderen met speciale (onderwijs)behoeften in Nederland volledig in de kou! De goede bedoelingen van de juffen en meesters ten spijt.

Ik ben zo bevoorrecht dat ik mijn jongste zoon naar particulier speciaal basisonderwijs kan sturen. Waar Rutte overigens een slordige 12000 euro per jaar aan overhoudt. Als ik me niet vergis zijn dat namelijk de kosten per kind per jaar op een dergelijke school. Mijn kind kost hem al jaren niets! Kan men dat geld toch mooi gebruiken om het “vrijwillige” ouderbijdrage potje mee te vullen.

Naam bekend bij de redactie