Nieuws/Wat U Zegt
562205195
Wat U Zegt

’Woningbeleid deugt totaal niet’

De Rekenkamer kraakt het woningbeleid van het kabinet Rutte III, weet Jan Pronk.

Het miljard dat er destijds is uitgetrokken om de woningbouw te stimuleren heeft niet geleid tot meer huizen. Hoogstens is er sprake van een cadeau-effect voor bouwende gemeenten, die per woning tussen 1775 euro en 5258 euro opstreken zonder hierdoor dus aantoonbaar meer te bouwen. Desondanks zet de huidige minister De Jonge de woningbouwimpuls gewoon door. Makkelijk scoren met zuurverdiend belastinggeld. Ook al heeft het dus geen enkel effect, de bedoeling is goed en dat weegt ook hier blijkbaar zwaarder.

Jan Pronk, Beverwijk