Nieuws/Wat U Zegt
564249013
Wat U Zegt

’Meer actie nodig in wooncrisis’

In de Troonrede is jaarlijks 100 miljoen euro uitgetrokken voor woningbouw. In elke gemeente van Nederland kan daarvan één huis gebouwd worden! Dat zet geen zoden aan de dijk of beter gezegd geen huizen in de wei. Welke maatregelen doen dat wel? E.L. Dobber zet ze op een rijtje.

- Het inschakelen van het Centraal Planbureau (CPB) om landelijk uit te zoeken waar de vraag naar woningen het grootst is en wie de huizenzoekers eigenlijk zijn.

- Vervolgens een minister van Woningbouw aanstellen, die de regie voor het bouwen van huizen op zich neemt.

- Het afschaffen van de verhuurdersheffing, zodat woningcorporaties meer huizen kunnen bouwen.

- Op een slimme manier voldoen aan de milieu-eisen. Zo komt er bij de bouw van houten huizen minder CO2 vrij.

- Het grootschalig opleiden van jongeren tot gediplomeerde bouwvakkers.

Regering, ga nu aan de slag ! Doe het voor al die mensen die wanhopig woonruimte zoeken.

E.L. Dobber, Lelystad