Nieuws/Wat U Zegt
564573745
Wat U Zegt

’FvD lijkt steeds meer op een poppenkast’

Forum voor Democratie begint wel erg veel gelijkenissen te vertonen met de toenmalige LPF, zegt Dick van Beusichem. Bij de LPF leidde dat uiteindelijk tot ontbinding van deze partij.

Wat begon als een nieuwe partij met veel potentie waar veel burgers fiducie in hadden, begint FvD na een vliegende start meer te lijken op een poppenkast. Wat mij betreft hadden de incidenten tussen Otten en Baudet prima binnenskamers opgelost kunnen worden in plaats van in de media.

Op de website van FvD staat op zondag 28 juli jl. te lezen dat „de partij het lidmaatschap van Otten heeft beeindigd”. „Financiele malversaties en bestuurlijk wangedrag onaanvaardbaar”.

Vreemd is wel dat volgens de accountant en het ministerie van Binnenlandse Zaken er geen sprake is van onregelmatigheden en zelfs de jaarrekening 2018 is goedgekeurd. Het is nu wachten totdat Otten samen met een aantal ex FvD’ers een nieuwe partij start.

Erg zuur voor al die FvD-vrijwilligers die keihard hebben gewerkt tijdens de recente campagne voor de Provinciale Staten!

Dick van Beusichem, Tiel