Nieuws/Wat U Zegt
56866
Wat U Zegt

Brief 3

’Eén groep wordt niet genoemd’

Gepensioneerden, ondernemers, werknemers, werklozen. Nu er wellicht een paar miljard te verdelen valt, struikelen politici en vertegenwoordigers van deze groepen over elkaar heen om dit geld op te eisen.

Er is ook een groep die níét wordt genoemd. Een groep die niet opvalt, amper te mobiliseren is. Een groep die de samenleving veel kost en weinig oplevert. Een groep die met gemak op de korrel is genomen tijdens de bezuinigingen. Een groep die snel en eenvoudig is uitgekleed, waarna hen het vel over de oren is gehaald, om ook nog het weinige vet van de broze botten te schrapen. Makkelijk. Deze groep kan niet terugvechten.

Chronisch zieken en gehandicapten - óók lid van de Nederlandse samenleving!

G. Marina