Nieuws/Wat U Zegt
584986726
Wat U Zegt

Brief 1 ’Lachgas is een verboden drijfgas’

Lachgas is een drijfgas, dat de ozonlaag aantast. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw werden alle drijfgassen, die deze eigenschap hadden, al wettelijk verboden, weet A.v.d.Wetering.

Zo’n drijfgas wordt bijvoorbeeld gebruikt in brandblussers. Blijkbaar is dit drijfgas in een roomspuit e.d. wel vrij verkrijgbaar en niet ’schadelijk’ voor het milieu. Nu moet er een nieuwe wet komen om dit te verbieden, terwijl deze er al was. Begrijpt u het, ik niet? Of weten ze het niet meer dat ze al jaren geleden een wet gemaakt hebben?

Ing. A. v.d. Wetering Sliedrecht