Wat U Zegt/De Kwestie
593508702
De Kwestie
De Kwestie: Eindexamen

’Zonder centraal examen ook geen diploma’

Handen af van het centraal examen! De reageerders op Telegraaf.nl zien helemaal niets in eventuele plannen om het centraal schriftelijk eindexamen minder belangrijk te maken of zelfs af te schaffen. De eindbeoordeling in handen leggen van leraren is vragen om vriendjespolitiek en willekeur. Niet doen dus!

Dat wil niet zeggen dat er niet aan de huidige opzet met schoolonderzoeken en een centraal examen gesleuteld kan worden, maar dan wel op een manier die nog meer de regie centraal legt, vindt Empieters: „Sterker nog, we moeten enkel landelijk doen, dan hebben we tenminste eens een uniform cijfer dat misschien echt iets zegt.” Dat vindt ook Ernst4tg968: „Het kan beter. De tentamens (schoolexamens) tellen nu ook mee en die worden door de school zelf gemaakt. Daar moeten we vanaf. Het opleidingsniveau is nog steeds te laag. En dat merk je. Vervolgopleidingen stellen steeds vaker een toelatingsexamen in.”

Herman.hebing vindt juist dat het belang of de weging van een centraal examen wel wat naar beneden mag: „Mijn dochter heeft geen enkele onvoldoende op haar eindlijst, maar heeft een herexamen omdat zij voor het centraal examen gemiddeld 5,49 heeft gescoord. Zij voldoet dus niet aan die ene eis dat je je gemiddeld voor het centraal examen een 5,50 moet scoren. Met andere woorden: als je twee jaar lang voldoende scoort, maar in die ene week niet, dan kun je het in het huidige systeem schudden.”

Hij staat daarin niet alleen. „Het centrale examen is een momentopname. Wel of niet slagen voor een opleiding mag nooit door zo’n momentopname worden bepaald. Regelmatige testen en opdrachten die de voortgang van leerlingen meten, geven een veel beter beeld van de vorderingen van leerlingen en in hoeverre ze de stof beheersen”, zegt Daha.

"Een beetje druk en stress is goed voor leerlingen"

Daha vertegenwoordigt daarbij een minderheid, want de meeste Telegraaf-bezoekers houden van ’gelijke monniken, gelijke kappen’. Xfu567980 zegt bijvoorbeeld: „Natuurlijk is een centraal examen nodig. Dat voorkomt willekeur. Daarnaast is het goed dat leerlingen nog eens extra stampwerk verrichten voor een examen. Dan komt de stof er beter in te zitten. Wel moeten leerlingen naast de examens natuurlijk voldoende tijd overhouden om te ontspannen.”

Gezellig ziet problemen in de waarde van de diploma’s: „Het moet landelijk blijven, anders krijg je veel te veel verschil in kwaliteit en waarde van het diploma. Als elke school dit zelf mag regelen kun je erop wachten dat er van alles fout gaat of er te kort wordt geschoten. Bovendien is zo’n periode goed voor de jongelui. Een periode van een beetje druk en stress is een goede voorbereiding op hun toekomst.”

Robo gelooft ook in het huidige systeem: „Een centraal examen moet blijven, omdat anders een diploma helemaal niks meer waard is. Dan krijg je vriendjespolitiek en daarnaast scholen die goed willen scoren. Dan hoor je over een paar jaar: ’Heb je een diploma van die school? Maar daar slaagt toch altijd iedereen?’”

Dus zegt Bertus06988: „Als het centraal wordt afgeschaft, kun je het hele diploma wel afschaffen.”

1234ruud720 zou het oneerlijk vinden als door een ander systeem de (toekomstige) werkgever in de problemen komt: „Hoe moet je dan als werkgever beoordelen of een diploma van een school, in een bepaald jaar, verdiend is of een cadeautje van de school? Een landelijk diploma geeft een betere garantie voor de juistheid van de examencijfers.”

"Als je alleen vlak voor tentamens en examens gaat buffelen, dan ben je flink verkeerd bezig"

Rmandjes417 is zo’n werkgever: „Als werkgever kijk ik naar de opleiding (inclusief cijferlijst) en het karacter van een potentiële werknemer.” Maar hij maakt zoch zorgen over de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs: „Na enkele jaren in het buitenland zie ik het verschil tussen mijn kinderen en zij die in Nederland bleven zeer duidelijk. Niet alleen de kennis die ze hebben opgedaan, maar met name de motivatie. Waar in Nederland de zesjescultuur overheerst en continu de lat lager wordt gelegd, worden in het buitenland de leerlingen gemotiveerd om beter te presteren. Met de open grenzen zullen onze kinderen moeten gaan concurreren op de arbeidsmarkt met goed opgeleiden en meer gemotiveerde ’concurrenten’ uit de rest van de wereld.”

En wie ten onder gaat aan de examenstress, is daarvoor niet goed bezig geweest, zegt Reverbaas: „Dat het buffelen is en maar een momentopname, is onzin. Als je het hele jaar door je best hebt gedaan, zit de stof er goed in en is het ook geen momentopname meer. Als je alleen vlak voor tentamens en examens gaat buffelen (omdat je het anders niet meer weet), dan ben je flink verkeerd bezig geweest. Gewoon een landelijk centraal examen houden, allemaal op hetzelfde niveau, dan houden we het eerlijk over het hele land voor alle examenkandidaten.”

De gulden middenweg dan maar: centraal regelen, maar niet met de focus op één examenweek aan het eind van de opleiding? Jwjdenengelsman537 weet er wel iets op: „Geen toetsen meer op school, maar drie keer een centraal schriftelijk. De eventuele willekeur is dan weg.”

De Kwestie: EindexamenLees meer over dit thema en vind alle verhalen in een overzichtMeer lezen hierover