Nieuws/Wat U Zegt
597645545
Wat U Zegt

Deelnemers: Strategische energievoorraad aanleggen

Uitslag Stelling: ’Gronings gas toch nodig’

Nederland moet een gasvoorraad aanleggen, vinden de meeste (90%) stellingnemers. Door gastekorten en een duurdere gasprijs kan de energienota, zeker als het een strenge winter wordt, zoals voorspeld, straks honderden euro’s duurder uitvallen.

Experts willen dat Nederland een gasvoorraad aanlegt om dit te voorkomen. De meeste stellingnemers zijn het daarmee eens. Waar dat gas vandaan moet komen? Uit Groningen, meent 68%. Maar dan moeten de Groningers wel gecompenseerd worden.

„Leg een gasvoorraad aan vanuit de Groningse velden en vul daar de lege ruimte op zodat er geen verzakkingen meer ontstaan”, zegt een stellingnemer. En zo denken er meer over: „De beste oplossing is de Groninger gasvelden weer te benutten, maar dan wel onder de voorwaarde dat de Groningers bij schade onmiddellijk ruimhartig worden gecompenseerd. Ook moeten beschikbare nieuwe gasvelden worden aangeboord.”

Die ’nieuwe’ gasvelden liggen bijvoorbeeld onder de Waddenzee, waar de NAM nu meer wil gaan boren. Zeven op de tien stellingnemers denken dat dit nodig is voor de gasvoorraad. Maar er zijn ook tegenstanders: „De gasboringen in Groningen hebben vooral ellende veroorzaakt dus het boren in de Waddenzee dient hoe dan ook te worden voorkomen. Het is ook niet noodzakelijk om klimaatneutraal te zijn.”

Alternatief voor het Groningse en Friese gas is toevoer vanuit Rusland en Noorwegen, maar de meeste deelnemers zien liever dat Nederland onafhankelijk blijft. „Net als de strategische olievoorraad zou er een strategische gasvoorraad moeten worden opgebouwd. Je bent dan niet meer afhankelijk van de politieke grillen van een land als Rusland en hebt ook meer controle over de prijzen.” Bijna 70% vindt dan ook dat Nederland zich beter op Noorwegen kan richten. Maar, zegt een stellingnemer die erbij vermeldt dat hij bij de NAM werkt: „Noors gas gaat ons niet redden, omdat hier te weinig van is! We moeten ons eigen gas blijven produceren en dat lukt niet zonder Groninger gas, al zouden we dat nog zo graag willen.”

Naast het aanleggen van een gasvoorraad moet ook de energiebelasting omlaag, roept menigeen, ’anders komen veel huishoudens in de problemen’. Steunmaatregelen om lagere inkomens tegemoet te komen als de prijzen blijven stijgen, vindt de helft van de deelnemers dan ook een goed idee. Meer dan de helft is ook bang zelf in problemen te komen als de energienota steeds hoger uitvalt. „Een hogere energierekening kan ik met de beste wil van de wereld niet meer opbrengen, alles wordt zo duur.” Maar niet iedereen vindt steun voor lagere inkomens een goed idee: „De gasprijs is voor meer dan 80% belasting. Subsidie geven omdat de accijnzen te hoog zijn, komt neer op het rondpompen van geld. Dit leidt alleen maar tot nieuwe toeslagenaffaires.”

Versneld van het gas af vinden de meesten een slecht idee (93%). „Dat gaat gepaard met onnodig hoge kosten. Het is nu eenmaal zo dat van het gas af gaan voorlopig onmogelijk is. Een meer geleidelijke overgang is vele malen beter.”

Dat we op termijn wel van het gas af moeten en vol moet inzetten op kernenergie, daar is 78% het over eens. ’Kerncentrales zijn de enige juiste oplossing voor duurzame en schone energie.’