Nieuws/Wat U Zegt
59985
Wat U Zegt

Brief 3

’Verkwanseld voor veel geld’

Sinds 2001 wonen wij in een nieuwbouwappartement voor ouderen. Het complex stond in een seniorengids, met nog een sociale huurprijs. Deze appartementen zijn gebouwd met overheidssubsidie.

Tot onze grote verbazing werd dit complex binnen vier jaar al in de verkoop gezet, nadat de subsidiegelden waren opgestreken. De corporatie is sinds de verkoop mede-eigenaar geworden en gedraagt zich sindsdien als eigenaar en niet als goed verhuurder. De ouderen (huurders) tellen niet meer mee in de vrije marktwerking. Terwijl twee derde van de bewoners nog steeds huurt. Maar daar wringt nu de schoen. De corporatie hanteert nu prijzen die totaal niet stroken met wat onder sociale huur wordt verstaan. De verkoop is, wat dit complex betreft op een laag pitje gezet. Met de overspannen huurmarkt, ook in Groningen, vragen ze nu het dubbele aan huur, tel uit je winst. Ze zien de huidige ouderen het liefst vertrekken, om het dubbele aan huur te kunnen ontvangen. En dit noemt men in de volksmond sociale woningbouw?

Maria de Vries, Groningen