Nieuws/Wat U Zegt
610240995
Wat U Zegt

Deelnemers veelal ontevreden over overheidsbeleid

Uitslag stelling: ’Kabinet oorzaak emigratie’

Slechts een minderheid (28 procent) van de deelnemers aan de Stelling van de Dag vindt Nederland een prima land om in te wonen. Ze zijn het niet eens met de steeds groter wordende groep inwoners die uit Nederland vertrekt.

De afgelopen 25 jaar zijn de emigratiecijfers verdubbeld van ruim 80.000 naar 160.000 mensen. Bijna niemand van de respondenten vindt het dan ook verbazingwekkend dat inwoners van Nederland weg willen. Velen denken dat de voornaamste reden van vertrek ’het regeringsbeleid’ is. ’De mentaliteit in Nederland’ en ’te druk’ zijn twee andere oorzaken om weg te gaan. Een deelnemer vat het samen: „Nederland wordt verpest door het huidige regeringsbeleid en een onnozel milieubeleid dat de landbouw kapot maakt.” Een ander vult aan: „Te hoge belastingen, geen oog voor ouderen, te veel nepotisme in de politiek en totaal geen vertrouwen in de kabinetten Rutte.” Een enkeling maakt daarbij wel de aantekening: „Als je uit Nederland op de vlucht gaat voor problemen, dan is emigratie geen oplossing. Je neemt jezelf altijd mee.”

Uit de emigratiegegevens blijkt dat vooral inwoners van Nederland met een migratie-achtergrond weggaan. Een enkeling verbaast zich over deze trend. „Dat mensen met een migratie-achtergrond zich hier niet meer thuisvoelen, dat is nieuw voor mij. Dacht dat velen hier waren gekomen omdat Nederland hen wel beviel.” De meesten vinden het echter niet verrassend. Dat deze medeburgers zeggen zich steeds minder thuis te voelen in Nederland, vindt slechts een kwart een kwalijke zaak.

Meer begrip tonen respondenten voor de boeren, die ook in groten getale de biezen pakken. Bijna allemaal snappen ze dat deze beroepsgroep het heeft gehad met Nederland. Een behoorlijk aantal deelnemers vindt dan ook dat de boeren worden ’weggepest’. „De boeren begrijp ik volkomen. Die willen gewoon werken zonder gewurgd te worden door de Nederlandse wet- en regelgeving. Maar migranten die weggaan, die hebben onze cultuur niet begrepen.”

Opvallend is dat de bevolking van Nederland ook groeit. De meesten willen dat daar maatregelen voor worden genomen. Een groot deel van de bevolkingsgroei wordt veroorzaakt door immigratie. Veruit de meesten denken dat met name het sociale vangnet in Nederland aantrekkingskracht uitoefent op de vele immigranten.

Twee derde van de deelnemers zou eigenlijk zelf ook wel willen emigreren. De bestemming Zuid-Europa is hierbij het meest populair, respectievelijk gevolgd door de VS, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Een emigrant verhaalt enthousiast over het verblijf bij de oosterburen: „Tien jaar geleden zijn we naar Duitsland gegaan en hebben daar geen dag spijt van. Minder drukte en een prachtige natuur. En stukken goedkoper.” Een ander adviseert: „Je moet een land echt leren kennen om je er thuis te voelen.” En er zijn ook spijtoptanten, zoals de respondent die naar Indonesië ging en na drie jaar terugkwam, omdat hij erachter kwam dat het daar ook niet ideaal is.

Toch zijn er ook deelnemers die trots zijn op Nederland. „Een topland. Er is geen beter land in de wereld. Misschien dat het in Noorwegen of Zweden beter is, maar de rest is op alle fronten slechter.” En een ander: „Ondanks de drukte is Nederland nog steeds prima om te wonen.”