Nieuws/Wat U Zegt
614561876
Wat U Zegt

’Nederland draait op voor EU-lasten’

Het gepresenteerde overzicht van de staatsschuld van de lidstaten van Europa doet het ergste vrezen, meent M. Loermans.

De geldende Europese begrotingsdiscipline van 60 procent van het bbp (bruto binnenlands product) wordt door de toonaangevende landen op grote schaal overschreden. De mediterrane landen spannen de kroon. Griekenland en Italië gaan aan kop met een staatsschuld van respectievelijk 209 en 160 procent. Een onhoudbare situatie die jarenlang is gedoogd en is goedgepraat. Mooie woorden maar zonder maatregelen. Daarbij komt nog dat de lidstaten garant staan voor de verschillende EU-fondsen. Dat Nederland met het strak gevoerde begrotingsbeleid de rekening betaalt, is overduidelijk. De Nederlandse linkse eurofiele politieke partijen kijken weg en laten dit doodgemoedereerd toe. De bevolking is de klos.

M. Loermans