Nieuws/Wat U Zegt
619316843
Wat U Zegt

’Minder regelgeving voor scholen’

In het onderwijs werken niet alleen leraren, schrijft Menno Bosma (leerkracht). Op een school werken ook directeuren, adjunct-directeuren, remedial teachers, intern begeleiders, schoolpsychologen, kindercoaches, enz.

Deze functies zijn in het leven geroepen omdat scholen van de overheid en de onderwijsinspectie aan veel eisen moeten voldoen. Deze collega’s hebben wel een bevoegdheid om voor de klas te staan, maar zijn er voor een groot gedeelte om de administratie voor de inspectie kloppend te maken. De overheid kan geld in het onderwijs blijven pompen, maar dat gaat niets extra opleveren.

Ze moeten beginnen met minder regelgeving voor scholen en het onderwijssysteem te versimpelen en meer vertrouwen schenken aan de scholen. Dat zorgt voor minder functies in de school en meer leerkrachten voor de klas.

Menno Bosma (leerkracht)