Nieuws/Wat U Zegt
624532161
Wat U Zegt

’Pechstudenten compenseren’

Natuurlijk houdt minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs vast aan zijn voornemen de pechstudenten nagenoeg niet te compenseren, stelt B. van Dam. Hij is tenslotte van D66. De partij die destijds het leenstelsel invoerde. Dit was immers een snelle en efficiënte manier om snel te kunnen cashen. En natuurlijk is er niemand die voor de studenten opkomt. Alleen als je lhbtiq+ bent kun je op sympathie rekenen. Aan deze groep jongeren valt electoraal kennelijk geen winst te behalen en is dus niet interessant. De personeelstekorten zullen nog fiks stijgen als deze jongeren op hun beurt ons land de rug toekeren.