Nieuws/Wat U Zegt
626385169
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Regen kan bodem niet meer in’

Dertig jaar geleden, toen ik nog in de Milieuraad van de gemeente Barneveld zat, bespraken wij al de oorzaken van overstromingen en uitdroging van de aarde en de gevolgen daarvan, schrijft Liesbeth Voogsgerd.

De hoofdoorzaak van dit fenomeen is niet klimaat- verandering maar de ’verharding’; met verharding bedoelt men daken van huizen en andere gebouwen, wegen, parkeerterreinen, tuinbestrating, etc. De regen krijgt niet meer de kans om in de bodem te trekken, maar spoelt direct weg in afvoerbuizen en riolen. Het afvoersysteem is daar niet op berekend en daardoor ontstaan er overstromingen. En omdat het regenwater niet meer in de bodem kan trekken droogt de aarde uit, zakt het grondwaterpeil en zal dit voor gigantische en ongekende problemen zorgen. Sommigen denken zelfs aan een bodemdaling door inklinking van wel een meter en anderen denken zelfs aan een bodemdaling door inklinking van een meter per jaar! Men kan dit probleem niet oplossen door tegen de bevolking te zeggen dat zij hun tuintje niet meer mogen bestraten. De enige manier om het tij te keren is stoppen met woningbouw, aanleg van wegen, parkeerterreinen en industrieterreinen.

Liesbeth Voogsgerd,

Zeist