Nieuws/Wat U Zegt
628983225
Wat U Zegt

’Verlengde krokusvakantie’

De krokusvakantie begint volgende week op verschillende scholen in bepaalde delen van ons land. Maar op veel scholen begint die vakantie door studiedagen al veel eerder, klaagt J. Werkhoven.

Vanwege studiedagen van de leerkrachten op de basisschool van ons kind is deze vakantie al woensdagmiddag in gegaan. Gisteren en morgen moe(s)ten de leerkrachten bijgeschoold worden en is er intern overleg. Een andere manier om te staken beschouwen we dit. De kinderen hebben de laatste tijd amper les gekregen. Het is niet zo verwonderlijk dat door dit verzuim de schoolvorderingen van kinderen achteruit gaan. Scholieren worden uit hun school- en leerritme gehaald. Deze ’verlengde’ krokusvakantie gebeurt blijkbaar met steun van het schoolbestuur en onderwijsinspectie.

J. Werkhoven